Introduksjon

Eldreomsorgen

Opplæringsprogrammet “Eldreomsorg” er samlet i fire permer. Permene gir nødvendig kompetanse for kvalitetsbasert arbeid i eldreomsorgen i kommunen. Eldreomsorgens ABC består av grunnpermen Aldring og omsorg, og gir mulighet til fordypning i Geriatri, Funksjonshemning og Psykiske sykdommer.

 

ABC-opplæringen

Gruppesamlinger er kjernen i ABC-opplæringen. Det er derfor viktig at gruppene i starten bruker tid på gruppeprosessen, og at alle deltakerne i gruppen bidrar til en god arbeidsform.

→ Les mer om ABC-opplæringen her

Opplæringsmateriell

Grunnperm
ABC-opplæring
Aldring og omsorg

Dette er grunnpermen i Eldreomsorgens ABC. Innholdet i temaheftene bidrar til at personalet i helse- og omsorgstjenestene oppdaterer, og videreutvikler sin kompetanse i tråd med nye utfordringer i kommunale tjenestetilbud.

Funksjonshemning og aldring

I ABC Funksjonshemning og aldring er det fokus på aldring hos mennesker med medfødte eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse og hvordan miljø og tiltak kan tilrettelegges best mulig.

 

Under utvikling. Kommer.

Psykiske sykdommer i eldre år

I denne permen legges det vekt på kunnskaper om psykiske sykdommer hos eldre, og at behandling av eldre personer med psykiske sykdommer er en viktig del av oppgavene til ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester.

De seks første heftene er klare.

 

Geriatri

Denne permen gir en fordypning i geriatri og sykdommer hos eldre. I hver av ABC-gruppene til denne permen, må minst halvparten av deltakerne ha gjennomført enten Demensomsorgens ABC eller Eldreomsorgens ABC.

Alle hefte er klare.