KAPITTEL 1

Innledning

 

Tradisjonelt har litteratur om legemidler vært skrevet for universitets- og høgskoleutdannet helsepersonell. Dette heftet tar utgangspunkt i at det i kommune- Norge er mange andre enn leger, sykepleiere og vernepleiere som er involvert i utlevering av legemidler til pasienter, og som har behov for kunnskap om legemidler.

Myndighetene krever at de som deltar i utlevering av legemidler skal ha et tilstrekkelig kunnskapsnivå om legemidlene som gis. Heftet fokuserer på de mest vanlige legemiddelgruppene. Stoffet er rikt på eksempler på hverdagssituasjoner og problemstillinger som vi tror mange tjenesteytere vil kjenne seg igjen i.

Heftet er en forkortet versjon av heftet Legemiddellære utgitt av Forlaget Aldring og helse i 2013. Heftet Legemiddellære er skrevet for målgruppen helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere i kommunal helse- og omsorgstjeneste som skal gi legemidler til pasienter etter delegert myndighet. Forkortingen er gjort av Jørn Stordalen.

De som omgås pasienter til daglig er de som best kan observere både om legemidlene som pasientene bruker ser ut til å virke, og om det forekommer bivirkninger. Da er det viktig å vite litt om hvordan legemidlene skal virke, bivirkninger og hvorfor ingen bør bruke flere legemidler enn det som er nødvendig. Fordi noen bruker flere legemidler samtidig, må vi også ha kunnskap om hvordan legemidler kan samvirke på en uheldig måte. Dette heftet kan derfor bidra med verdifull basiskunnskap til flere personellgrupper enn bare helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Heftet inneholder en elementær innføring i legemiddellære, lovverket som regulerer legemidler og legemiddeladministrering og en enkel, oppdatert oversikt over de vanligste gruppene av legemidler som benyttes i kommunal helse- og omsorgssektor.