Innledning

 

hefte8_Del1_Innledning_1_UtklippHygiene og smittevern handler om infeksjonsforebygging. Det er viktig for å sikre god pleie og behandling av pasienter i sykehus, sykehjem og helsetjenester i hjemmet. Pasienten skal ikke påføres unødig sykdom og lidelse på grunn av slurv. Derfor handler smittevern om forebygging.

For å forstå hvorfor og hvordan vi kan forebygge infeksjoner hos pasientene, må vi også vite noe om hvordan smitte skjer og om mikroorganismer. Dette er tema i første del av dette heftet.

For å kunne delta i dette forebyggende arbeidet må vi ha kunnskap om infeksjonsforebyggende tiltak. Dette skal vi gå mer inn på i andre del av dette studieheftet.