KAPITTEL 1

Innledning

 

Studieheftene 6 og 7 gir ingen fullstendig opplæring i anatomi og fysiologi. Heftene er ment som et supplement for å forstå de andre heftene, slik at det blir enklere å vite hvordan organer og organ­systemer ser ut og deres funksjon. Det gjør det lettere for oss å gi riktig hjelp til pasientene. Heftet gir en beskrivelse av hvor de enkelte organene er plassert i forhold til hverandre, og hvilke alders­forandringer som skjer i de ulike organer og organsystemer. Det anbefales å bruke en lærebok i anatomi og fysiologi til å få mer utdypende og detaljerte beskrivelser.

Studieheftene 6 og 7 er laget med utgangspunkt i heftene Aldrings­prosessen, Anatomi og fysiologi del 1 og 2 fra forrige utgave av Eldreomsorgens ABC, Grunnmur.

Studiegruppene kan bruke disse heftene på flere måter. Heftene kan gjennomgås på samme måte som de andre heftene. Hvis dette blir for tungt kan gruppen gå videre med andre hefter, men begynne hvert gruppesamvær med ett eller to kapitler fra heftene om biologisk aldring.

 

Anatomi og fysiologi

Anatomi er læren om formen og oppbyggingen av menneske­kroppen og de ulike delene av den.

Fysiologi er læren om hvordan kroppen og cellene fungerer.

Den delen av aldringsprosessen vi tar for oss i disse heftene handler om normal, kroppslig aldring. Det tar ikke for seg sykdoms­tilstander.

 

Aldringsprosessen

Aldring er en normal prosess. Endringer i kroppen skjer fra vi blir født til vi dør. Aldrings­prosessen er preget av avvikling og tilbakegang. Likevel er det ikke bare tilbakegang i aldrings­prosessen. Gjennom hele livet skjer en vekselvis vekst, tilbakegang, cellefornying og celledød.

Faktorer som påvirker vår aldringsprosess kan være arvelige-, biologiske- og/eller miljømessige forhold. Selv om det kan se ut som en familie er genetisk disponert for høy alder, er det ikke en garanti for at det gjelder hver generasjon. Stress, livsstil, kosthold, sykdom, skader, miljø­forhold (som for eksempel forurensing) og sosiale forhold spiller også inn.

Det å bli gammel forbinder vi ofte med redusert helse og funksjonsevne. Likevel kan alderdommen oppleves god om vi klarer å akseptere kroppens naturlige aldrings­prosess. Vi kan også prøve å forebygge og unngå sykdom. Sist, men ikke minst, kan vi lære oss å mestre en eventuell sykdom og funksjonstap.

Hva tenker dere om den biologiske aldringsprosessen? Diskuter i gruppen.