NOEN
AKTUELLE LOVER

Alt personell skal handle i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Mye tyder på at nye lover og forskrifter ikke når fram til oss som har den daglige samhandlingen med pasientene.