Innledning

Dere har vært gjennom en fase hvor dere har jobbet i gruppen, blitt kjent med hverandre og jobbet med å finne hverandre. Dere har jobbet med menneskesyn og omsorgsbegrepet. Sist jobbet dere med holdninger, verdier og etikk. Igjen går vi ett skritt videre.

Skal vi «i sandhed … lykkes … at føre et menneske hen til et bestemt sted,» må vi «først og fremmest … passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst. … For i sandhed at kunne hjælpe en anden må jeg forstå mer, end han – men dog vel først og fremmest forstå det, han forstår.» (Kierkegaard 1859)

Som sagt må vi møte ham på en måte som gjør at vi forstår ham, får tak i hans forståelse av sin situasjon. Da er menneskesyn, omsorg, verdier, holdninger og etisk kunnskap sentralt. Men et like sentralt tema er kommunikasjon. Det er gjennom kommunikasjonen vår omsorg, våre holdninger og verdier kommer til uttrykk. Kommunikasjon med pasient og pårørende er tema for første del av dette heftet, og kommunikasjon i arbeidsfellesskapet i andre del av heftet.

Kapittel 1 i del 2 «Hva må til for å få et godt arbeidsmiljø», er skrevet av Kirsti Veidahl Solheim. Dette kapitlet er med fra Eldreomsorgens ABC – Reisverk, hefte om «Personalet og miljøet».

 

Trekanttenkning som basis

Når behandling, pleie og omsorg skal planlegges og tilrettelegges, er det hensiktsmessig å planlegge ut fra trekanttenkning, se figur 1.

Figur 1

Trekanttenkning som basis i pasientomsorgen
Som helsepersonell er vi opplært til at pasienten skal være i sentrum. Dette er vel og bra, men for å få pasienten i sentrum må personalet og pårørende også ivaretas

 

  1. Reflekter litt over hva dere får fra og gir til de tre gruppene i trekanten (pårørende, personal og pasient) gjennom det daglige arbeidet.
  2. Er det vi gir og får, likelig fordelt mellom disse gruppene?